Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Aksam-ı Seb'a Arapça fiil çeşitleri

Nereden Yazdırıldığı: Kur'an Yolunda
Kategori: Yabancı Diller
Forum Adı: Arapça
Forum Tanımlaması: Arapça öğrenimi için; Makale ve dökümanlar...
URL: http://www.kuranyolunda.com/forum_posts.asp?TID=10392
Tarih: 27-Mayıs-2018 Saat 04:03


Konu: Aksam-ı Seb'a Arapça fiil çeşitleri
Mesajı Yazan: IBRAHİMİ_TAVIR
Konu: Aksam-ı Seb'a Arapça fiil çeşitleri
Mesaj Tarihi: 15-Ekim-2010 Saat 13:35

Aksam-ı seb'a, arapça fiil çeşitleri(salimmehmuzecvef,misal,nakıs,lefif,muz aaf)

Fiiller yedi kısımdır: Sahih , misal , ecvef , nakıs , lefif , muzaaf , mehmüz

Sahih fiil:

İsmi failv ve ismi mef’ulun son sigalarında; gayrı munsarıf (siğa-i müntehe-l cumu’) olduğu için tenvin verilmez (نَوَاصِرُ - مَنَاصِرُ )
1 ve 5 babdaki emriv hazırın hemzesi zammeli ( اُنْصُرْ ) , diğer bablarınki kesrelidir ( اِضْرِبْ )

Misal fiil:

2,3 ve 6 ‘ncı bablarda; muzari , emir ve nehyinv malumlarında ‘vav’ düşer (meçhullerinde ve yai olanlarda düşmez)
İsmiv faillerin cemi müennes mükessera siğalarında üç tane ‘vav’ ictima ettiği için çkelimenin aslından olan ‘ و ’ (2 vav) hemzeye kalp olunur ( وَوَوَاعِدُ وَاَوَاعِدُ )

Ecvef ve Nakıs fiil:

İlal kaidelerinev dikkat!
Ecvef’ lerde ismi fail ve ismi mef’ulun son siğasında ; i’rapv ğayrı munsarıf değil takdiri olur
Mesela; ( غَوَازٍ - مَغَازٍ ) gibi
Nakıslarda cezm halinde illet harfi düşerv
Nakıs - ı vavilerdev muzarilerin cemilerinin tamamı vavlı gelir( يَغْزُنَ - تَغْزُنَ )  Yai’lerde ise; cemi müzekkerler vavlı ( يَرْمُونَ ), cemi müennesler ye’li gelir( يَرْمِينَ )

Lefif fiil:

Makrunlar bütün hususlarda nakıs fiilv gibidirAyne-l fiilindeki illet harfi sahih hükmündedir
Mefrukların failv fiilleri misal hükmünde , lamel fiilleri nakıs hükmündedir

Muzaaf fiil:

İdgam üç kısımdır:

Vacip: Aynı cinsten iki harfinv ikiside harekeli veya birincisi sakin ikincisi harekeli olursa ( مَدَّ - يَمُدُّ )
Mümteni’: Aynı cinsten iki harfin birincisi harekeli ikincisi sükün-uv asli ile sakin olursa idğâm-ı münteni olur Özellikle mazilerin cemi müenneslerinden sonrakilerde ve muzarilerin cemi müenneslerinde bulunur ( مَدَدْنَ - يَمْدُدْنَ )
Caiz: Aynı cinsten iki harfin birincisi harekeliv ikincisi sükün-u arızi ile sakin olursa

Not : İdgam-ı caizlerde 1 ve 5 bablarda dört vecih , diğer bablarda (ziyadeler dahil) üç vecih vardır
Mesela; ( لَمْ يَمُدَّ - لَمْ يَمُدِّ - لَمْ يَمُدُّ - لَمْ يَمْدُدْ ) gibi


Not : Sahih , ecvef , muzaaf ve mehmüzlerin ; 2 ve 6 bablarında mastar mimi ( مَفْعَلٌ ), ismi zaman ve ismi mekanı ( مَفْعِلٌ ) vezninde gelirDiğer bablar ise hep ( مَفْعَلٌ ) vezninde gelir Nakıs ve lefif-i makrunların babına bakılmaksızın ( مَفْعَلٌ ) vezninde gelir Misal ve lefif-i mefrukların babına bakılmaksızın ( مَفْعِلٌ ) vezninde gelir


Ziyade bablar:


Ziyade babların ismi fail ve ismi mefulleri altı siga olarak gelir (mükesser sigaları gelmez)

İf’al babının hemzesi katı olduğu için düşmez ve emri hazırın harekesi hep fethadır
Rubai bablardaki ( اِلإْعَلْ – تَفْعِيلْ –مُفَاعَلَة ) muzaraat harfi fetha değil zammedir( يُفْعِلُ )
İfteale’v nin fail fiilinde ( (ص,ض,ط,ظharflerinden birisi bulunursa; ifteale’nin te’si ( ط ) ‘ya kalp olunur İfteale’ nin fail fiilinde ( (د ,ذ ,زharflerinden birisi bulunursa; ifteale’nin te’si (د ) ‘a kalp olunur İfteale’ nin fail fiilinde ( (و ,ى ,ث harflerinden birisi bulunursa ; bu harfler (ت )’ye kalp olunur

İf’ilal babının mazi ve emri hazır sigaları aynıv gelir
Tefe’ul ve tefaul bablarında muzarilerin sondan bir önceki harfiv fethadır( يَتَكَلَّمُ


-------------
16/123 Sonra sana: Hanif olarak İbrahim'in Millet'ine tabi ol; o, hiç bir zaman müşriklerden olmadı, diye vahyettik.Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat